• Contributie en lid worden

  Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van de door u afgegeven machtiging voor incasso. Wij innen de contributie in 4 kwartaaltermijnen, elk jaar op of rond 1 juli (voor de maanden juni-juli-augustus) op 1 oktober (september-oktober-november), op 1 januari (december-januari-februari) en op 1 april (maart-april-mei).

  Het bedrag van de contributie wordt vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering. (peildatum leeftijdscategorieën is telkens per 1 januari)

 • Seizoenscontributie per categorie (2019-2020)Per maandPer kwartaal
  Senioren€ 22.77€ 68.30
  A-jeugd€ 17.02€ 51.05
  Zaalleden€ 17.02€ 51.05
  Veldleden€ 13.79€ 41.35
  B/C/D/E/F jeugd€ 13.79€ 41.35
  Fit-groepleden€ 11.54€ 34.60
  Overige leden met kaart€ 11.25€ 33.75
  Overige leden€ 8.95€ 26.85
  Kangoeroes (tot 6 jaar) (peildatum is 1 oktober)€ 6.77€ 20.30
 • Het korfbal seizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei. 

  Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit één maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus vóór 30 april te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. Opzeggingen worden alleen geaccepteerd wanneer zij schriftelijk zijn. Als u bedankt, dan bent u voor de rest van het seizoen (t/m 31 mei) contributie als overig lid verschuldigd. Dit i.v.m. reeds gemaakte bondskosten en andere lasten.

  Voor het deelnemen aan een sportvereniging zijn kosten voor contributie van toepassing, maar ook voorzieningen zoals een sporttenue en -schoenen. Niet iedereen heeft daar geld voor. Het dagelijkse leven is vaak al duur genoeg als je van een klein inkomen moet rond komen. Hiervoor is de Stichting Jongeren Actief in het leven geroepen.

  Gezinnen waarvan het inkomen niet hoger is dan 130% boven het bijstandsniveau en gezinnen die tijdelijk financiële problemen hebben, kunnen een aanvraag doen. Voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar kan een aanvraag gedaan worden. Voor kinderen of jongeren die hieraan voldoen, wordt de deelname aan de club betaald. Bij het Servicepunt weten ze of u in aanmerking komt.

  Bij het Servicepunt wonen, welzijn en zorg liggen aanvraagformulieren. Bij het aanvraagformulier zijn bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld van het gezinsinkomen. Vaak is het al voldoende om deze te laten zien. De medewerkers van het Servicepunt kunnen vragen beantwoorden en helpen met het invullen van het formulier.
  Wanneer kinderen hiervoor in aanmerking komen betaalt de Stichting Jongeren Actief de contributie en andere zaken die nodig zijn voor deelname aan een club. Zij betalen rechtstreeks aan de club.
  Het Servicepunt wonen, welzijn, zorg is te vinden op de Herenweg 63 in Vinkeveen ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur, vrijdag van 9.00 - 13.00 uur (tel.: 0297- 587600) www.servicepuntderondevenen.nl

  Met vragen of voor meer informatie: penningmeester@de-vinken.nl.

  Download inschrijfformulier (pdf)