Korfbalvereniging
De Vinken

Contributie Seizoen 2017 - 2018

Ter informatie treft u onderstaand het contributieoverzicht voor het jaar 2017-2018

Door middel van de door u afgegeven machtiging voor incasso zullen wij de contributie in
4 kwartaaltermijnen innen, t.w. op of rond 8 juli 2017, (voor de maanden juni-juli-augustus) op 1 oktober 2017 (september-oktober-november), op 1 januari 2018 (december-januari-februari) en op 1 april 2018 (maart-april-mei).

Het bedrag van de contributie is:
(peildatum leeftijdscategorieën: 2 januari 2018)

    per maandper kwartaal
Senioren
22,20
66,60
A-jeugd
16,60
49,80
Zaalleden
16,60
49,80
Veldleden
13,45
40,35
B/C/D/E/F jeugd
13,45
40,35
Fit-groepleden
11,25
33,75
Overige leden met kaart
11,25
33,75
Overige leden
8,95
26,85
Kangoeroes (tot 6 jaar) (peildatum is 1 oktober)
6,60
19,80

Het korfbal seizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei.

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit één maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus vóór 30 april te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. Opzeggingen worden alleen geaccepteerd wanneer zij schriftelijk zijn. Als u bedankt, dan bent u voor de rest van het seizoen (t/m 31 mei) contributie als overig lid verschuldigd. Dit i.v.m. reeds gemaakte bondskosten en andere lasten.

Met vragen of voor meer informatie: contributie@de-vinken.nl.

Hoofdsponsor
Korf-, bord- en shirtsponsors
Overige sponsors