• Lid worden en contributie

  Wat leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging. Het inschrijfrormulier kun je op deze pagina downloaden en afgeven bij, of insturen naar onze ledenadministratie:

  Pauline Koedijk, Achterveld 42 - 3645 HP Vinkeveen
  E-mail: ledenadministratie@de-vinken.nl

 • Contributie

  Het bedrag van de contributie wordt vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering. 
  (Peildatum leeftijdscategorieën is telkens per 1 januari)

 • Seizoenscontributie per categorie (2023-2024)Per maandPer kwartaal
  Senioren€ 23.91€ 71.72
  A-jeugd€ 17.87€ 53.60
  Zaalleden€ 17.87€ 53.60
  Veldleden€ 14.47€ 43.42
  Midweek€ 14.47€ 43.42
  B/C/D/E/F jeugd€ 14.47€ 43.42
  Fit-groepleden€ 12.11€ 36.33
  Overige leden met kaart€ 11.81€ 35.44
  Overige leden€ 9.40€ 28.19
  Kangoeroes (tot 6 jaar) (peildatum is 1 oktober)€ 7.11€ 21.32
 • Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van een door u afgegeven machtiging voor automatische incasso. Wij innen de contributie in 4 kwartaaltermijnen.

  Het korfbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

  Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit één maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus vóór 30 april te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. Opzeggingen worden alleen geaccepteerd wanneer zij schriftelijk zijn. Als u bedankt, dan bent u voor de rest van het seizoen (t/m 30 juni) contributie als overig lid verschuldigd. Dit i.v.m. reeds gemaakte bondskosten en andere lasten.

 • Stichting Jongeren Actief en regeling Iedereen actief

  Voor het deelnemen aan een sportvereniging zijn kosten voor contributie van toepassing, maar ook voorzieningen zoals een sporttenue en -schoenen. Niet iedereen heeft daar geld voor. Het dagelijkse leven is vaak al duur genoeg als je van een klein inkomen moet rond komen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is hiervoor de Stichting Jongeren Actief in het leven geroepen. Vanaf 18 jaar bestaat er een nu ook de regeling Iedereen actief.

  Stichting Jongeren Actief

  Gezinnen waarvan het inkomen niet hoger is dan 130% boven het bijstandsniveau en gezinnen die tijdelijk financiële problemen hebben, kunnen een aanvraag doen. Voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar kan een aanvraag gedaan worden. Voor kinderen of jongeren die hieraan voldoen, wordt de deelname aan de club betaald. Bij het Servicepunt weten ze of u in aanmerking komt.

  Bij het Servicepunt wonen, welzijn en zorg liggen aanvraagformulieren. Bij het aanvraagformulier zijn bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld van het gezinsinkomen. Vaak is het al voldoende om deze te laten zien. De medewerkers van het Servicepunt kunnen vragen beantwoorden en helpen met het invullen van het formulier.
  Wanneer kinderen hiervoor in aanmerking komen betaalt de Stichting Jongeren Actief de contributie en andere zaken die nodig zijn voor deelname aan een club. Zij betalen rechtstreeks aan de club.
  Het Servicepunt wonen, welzijn, zorg is te vinden op de Herenweg 63 in Vinkeveen ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur, vrijdag van 9.00 - 13.00 uur (tel.: 0297- 587600) www.servicepuntderondevenen.nl

  Regeling Iedereen actief

  Ook voor 18 jaar en ouder heeft gemeente De Ronde Venen een steunmaatregel in het leven geroepen: Iedereen Actief. Deze regeling kan ondersteunen bij culturele en sportieve activiteiten, zoals een vergoeding voor een lidmaatschap van de sportclub.

  Gezinnen waarvan het gezamenlijk totaal inkomen niet hoger is dan 120% boven de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor de regeling. Ook in geval van bijzondere omstandigheden, als een scheiding of faillissement, kan de regeling aangevraagd worden. Per kalenderjaar kan via de regeling een bedrag van maximaal € 100 vergoed worden.

  Ook voor deze regeling kunt u een aanvraag doen via het Servicepunt De Ronde Venen. Het Servicepunt is ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar op 0297- 587600. E-mailen kan ook naar info@servicepuntderondevenen.nl

  Voor vragen of meer informatie: penningmeester@de-vinken.nl.