Korfbalvereniging
De Vinken

Contributie Seizoen 2018 - 2019

Ter informatie treft u onderstaand het contributieoverzicht voor het jaar 2018-2019

Door middel van de door u afgegeven machtiging voor incasso zullen wij de contributie in
4 kwartaaltermijnen innen, t.w. op of rond 8 juli 2018, (voor de maanden juni-juli-augustus) op 1 oktober 2018 (september-oktober-november), op 1 januari 2019 (december-januari-februari) en op 1 april 2019 (maart-april-mei).

Het bedrag van de contributie is:
(peildatum leeftijdscategorieën: 1 januari 2019)

    per maandper kwartaal
Senioren
22,77
68,30
A-jeugd
17,02
51,05
Zaalleden
17,02
51,05
Veldleden
13,79
41,35
B/C/D/E/F jeugd
13,79
41,35
Fit-groepleden
11,54
34,60
Overige leden met kaart
11,25
33,75
Overige leden
8,95
26,85
Kangoeroes (tot 6 jaar) (peildatum is 1 oktober)
6,77
20,30

Het korfbal seizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei.

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit één maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus vóór 30 april te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. Opzeggingen worden alleen geaccepteerd wanneer zij schriftelijk zijn. Als u bedankt, dan bent u voor de rest van het seizoen (t/m 31 mei) contributie als overig lid verschuldigd. Dit i.v.m. reeds gemaakte bondskosten en andere lasten.

Voor het deelnemen aan een sportvereniging zijn kosten voor contributie van toepassing, maar ook voorzieningen zoals een sporttenue en -schoenen. Niet iedereen heeft daar geld voor. Het dagelijkse leven is vaak al duur genoeg als je van een klein inkomen moet rond komen. Hiervoor is de Stichting Jongeren Actief in het leven geroepen.

Gezinnen waarvan het inkomen niet hoger is dan 130% boven het bijstandsniveau en gezinnen die tijdelijk financiële problemen hebben, kunnen een aanvraag doen. Voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar kan een aanvraag gedaan worden. Voor kinderen of jongeren die hieraan voldoen, wordt de deelname aan de club betaald. Bij het Servicepunt weten ze of u in aanmerking komt.
Bij het Servicepunt wonen, welzijn en zorg liggen aanvraagformulieren. Bij het aanvraagformulier zijn bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld van het gezinsinkomen. Vaak is het al voldoende om deze te laten zien. De medewerkers van het Servicepunt kunnen vragen beantwoorden en helpen met het invullen van het formulier.
Wanneer kinderen hiervoor in aanmerking komen betaalt de Stichting Jongeren Actief de contributie en andere zaken die nodig zijn voor deelname aan een club. Zij betalen rechtstreeks aan de club.
Het Servicepunt wonen, welzijn, zorg is te vinden op de Herenweg 63 in Vinkeveen ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur, vrijdag van 9.00 - 13.00 uur (tel.: 0297- 587600)www.servicepuntderondevenen.nl

Met vragen of voor meer informatie: penningmeester@de-vinken.nl.

Hoofdsponsor
Korf-, bord- en shirtsponsors
Overige sponsors