• Terugblik JAV 2024

  24 apr 2024
 • Op 10 april jl. vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Er was een mooie opkomst; met meer dan 40 aanwezigen keken we terug op het afgelopen seizoen en natuurlijk ook vooruit. We blikken even kort terug op de belangrijkste zaken. 

  2023 in vogelvlucht
  2023 was een druk jaar, met voorbereidingen op de verbouwing en het uitwerken van verduurzamingsplannen voor de toekomst. Ook sportief gezien was het enerverend, met een dubbele promotie van De Vinken 1 naar de eerste klasse. We vierden veel jeugdkampioenschappen en organiseerden weer veel activiteiten, waaronder de jeugduitjes naar Funmania en Poldersport de Kwakel. Ook is er veel aandacht besteed aan werving.

  In 2023 namen we afscheid van Lid van Verdienste Piet van der Neut, oud-voorzitter van onze club.

  In het najaar van 2023 zijn we gestart met de Whatsapp Community, waar we inmiddels al zo’n 90 berichten in hebben gedeeld. In veel commissies is, zoals altijd, veel werk verzet. Alle jaarverslagen zijn doorgenomen en de jaarstukken en begroting zijn door de JAV goedgekeurd, daarmee hebben we het jaar afgesloten en kijken we weer vooruit.

 • Grote dank aan Peter Hagenaars
  Middels een ingezonden mededeling heeft Peter Hagenaars de vergadering laten weten dat hij na ruim 36 jaar stopt als vaste scheidsrechter. Al die jaren floot Peter wekelijks bondswedstrijden voor De Vinken. Belangrijk, want als club ben je verplicht op deze manier punten te verzamelen. Niet alleen zijn we Peter dankbaar voor zijn inzet op het veld, maar zeker ook voor zijn instelling daarbuiten. Regelmatig wees hij ons op gaatjes in punten die dichtgelopen moesten worden, daarnaast was hij altijd betrokken bij de club. Tijdens de JAV hebben we Peter bedankt met een groot applaus en een bos bloemen. We hopen Peter nog regelmatig langs de lijnen te zien.

  Contributie en kleedgeld
  Afgelopen jaar zijn we helaas geconfronteerd met flink stijgende kosten van met name de huren voor veld en zaal en de kosten van het KNKV. Met de huidige contributie behalen we komend seizoen niet meer voldoende dekking voor deze basiskosten.

  De JAV heeft ingestemd met een contributieverhoging van 7,5% voor seizoen 2024/2025. 

 • Daarnaast is i.v.m. met stijgende kosten van kleding het kleedgeld na jaren verhoogd. Dit bedrag wordt jaarlijks eenmalig betaald voor gebruik van o.a. wedstrijdshirts. Voor de selectieteams gaat dit bedrag naar €25,00 per jaar, voor alle andere spelende leden gaat dit bedrag naar €12,50.

  Graag wijzen we nogmaals op diverse steunmaatregelen die er in De Ronde Venen bestaan om te kunnen sporten. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er de Stichting Jongeren Actief. Voor 18 jaar en ouder is de regeling Iedereen actief in het leven geroepen. Lees hier meer informatie.

  Als er vragen zijn, stel ze dan gerust.

  Benoeming Johan Kroon en Henk Kroon
  De vergadering had ook een feestelijk tintje, het bestuur van De Vinken heeft twee leden in het zonnetje gezet. Johan Kroon werd benoemd tot Erelid, Henk Kroon werd benoemd tot Lid van Verdienste. Lees hier meer.

  Vacatures
  Traditiegetrouw werd de avond afgesloten met een rondje vacatures. Hulde aan iedereen die zich voor een nieuwe taak heeft aangemeld! Daarnaast gaat onze dank natuurlijk uit naar alle vrijwilligers die hun huidige functie(s) komend seizoen blijven vervullen. 

  In tegenstelling tot andere jaren is een aantal vacatures helaas niet ingevuld. Met name op korfbaltechnisch vlak is er grote behoefte aan mankracht. Belangrijke openstaande functies:

  • Trainerscoördinator
  • Lid technische commissie
  • Lid selectiecommissie senioren
  • Lid sponsorcommissie
  • Organisator(en) schutterstoernooi senioren
  • Ook zoeken we voor volgens seizoen nog trainers en scheidsrechters

  Wil je ook een steentje bijdragen en lijkt één van deze functies jou leuk? Laat het weten aan één van onze vrijwilligerscoördinatoren: Deena Dankelman, Carolien Klomberg of Ingrid Hagenaars.
  Voor meer info over technische functies kun je ook even navraag doen bij Levi Kroon.