Korfbalvereniging
De Vinken

Richtlijnen voor Social Media

Korfbalvereniging De Vinken is zich ervan bewust dat sociale media een deel van het dagelijks leven zijn geworden. In deze tijd maken we gebruik van de verschillende sociale media en plaatsen berichten, foto’s, video’s op internet. De inhoud wordt bepaald door de gebruikers zelf en iedereen kan erop reageren. Door op deze wijze iets op internet te plaatsen is dat bericht, foto of video permanent toegankelijk voor iedereen. Het is openbaar voor de wereld geworden.

K.V. De Vinken hecht eraan dat de leden voor wat betreft berichtgeving voorzichtig zijn en hun best doen om schade aan de goede naam van de vereniging te voorkomen. Het gaat dan niet alleen over informatie van en over De Vinken zelf, maar ook over de wijze waarop de leden zich uitlaten over de vereniging of bepaalde situaties.

Richtlijnen Social Media

Uitgangspunten sociale media

1. Van de leden wordt verwacht dat zij ervoor waken dat de berichten/foto’s/video’s die zij online delen op geen enkele wijze de vereniging kunnen schaden en/of in een negatief daglicht kunnen stellen.

2. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de berichten die ze op sociale media plaatsen. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor lange tijd op internet aanwezig blijft en dat deze uitlatingen aan hen persoonlijk worden toegekend.

3. Van de leden wordt verwacht dat zij voorzichtig zijn bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de persoon zelf of voor de verenging.

4. Bestuursleden en andere leidinggevenden, die namens de vereniging het beleid uitdragen, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van sociale media. Voor deze mensen geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van De Vinken,ook als hij of zij een privémening verkondigt.

5. Wanneer het bestuur er kennis van neemt dat een lid handelt in strijd met bovenstaande uitgangspunten, zal het bestuur met het betreffende lid in gesprek gaan om mogelijk vervelende gevolgen tot een minimum te beperken.Hoofdsponsor
Korf-, bord- en shirtsponsors
Overige sponsors