• Korte terugblik JAV 2023

  8 mei 2023
 • Als bestuur kijken we met een heel positief gevoel terug op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering die plaatsvond op 5 april jl. Met 40 aanwezigen keken we terug op het afgelopen seizoen en bespraken we een aantal plannen. We blikken even kort terug op de belangrijkste zaken. 

  2022

  In vogelvlucht namen we het jaar 2022 door, waarin we op sportgebied eindelijk afscheid namen van de beperkende coronamaatregelen. We vierden veel kampioenschappen, met in de zaal ook nog eens een mooie promotie van ons vlaggenschip naar de 2e klasse. De jubileumcommissie organiseerde de laatste activiteiten, met als kers op de taart een geweldig Grote Clubkamp. Maar er was ook ander nieuws. We kregen te maken met een energiecrisis en kampten in de kantine o.a. met een kapotte boiler. Ook namen we afscheid van medeoprichter en erevoorzitter van onze club Kees Wolfert, die vlak voor de zomer op 88-jarige leeftijd overleed in zijn woonplaats Ommen.

  In veel commissies is weer veel werk verzet. Alle jaar verslagen zijn doorgenomen en de jaarstukken en begroting zijn door de JAV goedgekeurd, daarmee hebben we het jaar afgesloten en kijken we weer vooruit!

  Contributie

  Al vijf jaar hebben we onze contributie stabiel kunnen houden. Met de huidige stijgende kosten van met name de huren en de kosten voor het KNKV, halen we komend seizoen niet meer voldoende dekking voor deze basiskosten. De JAV heeft ingestemd met een contributieverhoging van 5% voor seizoen 2023/2024. 

  We zijn ons ervan bewust dat stijgende kosten soms voor lastige situaties kunnen zorgen. Graag wijzen we nogmaals op steunmaatregelen die er in De Ronde Venen bestaan om te kunnen sporten. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er de Stichting Jongeren Actief. Voor 18 jaar en ouder is de regeling Iedereen actief in het leven geroepen. Lees hier meer informatie.

  Als er vragen zijn, stel ze dan gerust.

  Verbouwingsplannen

  Het bestuur heeft tijdens de JAV de voornemens gepresenteerd voor aanpassingen in en rond het clubgebouw:

  • Aanbrengen van ledverlichting buiten
  • Verbouwen van de sanitaire ruimte
  • Aanbouw nieuwe opslagruimte
  • Gasloos maken van de kantine

  Het aanbrengen van ledverlichting is een maatregel vanuit de gemeente. De kosten hiervoor worden dan ook volledig gedekt middels subsidies.

  Voor de overige drie projecten kunnen we aanspraak maken op de BOSA regeling (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). De plannen voor het sanitair en de opslagruimte zijn al grotendeels klaar en voorgelegd, het gasloos maken van de kantine is een grootschalig project dat nog verder uitgewerkt zal worden.

  De voorgenomen verbouwingsplannen zijn door de vergadering goedgekeurd met een meerjarenplan, waarbij we op korte termijn inzetten op het realiseren van twee projecten.

  Aandacht scheidsrechters en rompregeling KNKV

  Tijdens de JAV is uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de rompregeling arbitrage van het KNKV. In deze regeling wordt o.a. vastgelegd welke verplichtingen je als vereniging hebt voor het fluiten van wedstrijden buiten de eigen vereniging. Omdat er namens De Vinken onvoldoende externe wedstrijden zijn gefloten hebben we te maken met een geldboete en punten in mindering. Diverse leden hebben aangegeven een aantal externe wedstrijden te willen gaan fluiten om dit in de toekomst te voorkomen. Om meer leden die kans te geven, wordt ook ingezet op het werven van nieuwe interne scheidsrechters. De TC gaat actief verder met dit onderwerp.

  Vacatures

  Traditiegetrouw werd de avond afgesloten met een rondje vacatures, die bijna allemaal zijn ingevuld. Hulde aan iedereen die zich voor een nieuwe taak heeft aangemeld! Daarnaast gaat onze dank natuurlijk ook uit naar alle vrijwilligers die hun huidige functie(s) komend seizoen blijven vervullen.