• Dank Rabo Dichtbijfonds

  23 jun 2020
 • Steun van het Rabobank Dichtbijfonds

  Vanuit het bestuur (Kelvin Hoogeboom) en sponsorcommisie (Jos Voorbij) is eind februari een aanvraag bij het Rabobank Dichtbijfonds zorgvuldig voorbereid. Het Rabobank Dichtbijfonds heeft ons begin juni een mooie toezegging gedaan van € 15.000,- ten gunste van de realisatie van het groot onderhoud aan de kozijnen. Deze ondersteuning maakt de weg vrij voor een verdere doorontwikkeling van het verduurzamen en toekomstbestendig maken van 't  Vinkenest. Uiteraard zijn wij daar heel blij mee. Het geeft ons de mogelijkheid om onze plannen te verwezenlijken. Hartelijk dank!

  Rabobank Dichtbijfonds
  Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties en sponsoring steunt Rabobank Rijn en Veenstromen door een deel van de winst terug te geven aan de lokale samenleving.|
  Rabobank Rijn en Veenstromen wil graag de werk- en woonomgeving van mensen in de regio versterken. Dit doen ze door kennis te delen, mensen met elkaar in contact te brengen en geld beschikbaar te stellen via het Rabo Dichtbijfonds. Een commissie van ledenraadsleden beslist welke projecten steun krijgen uit het fonds.

  https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijn-en-veenstromen/sponsoring/

  Rabobank Clubsupport
  Naast het Rabobank Dichtbijfonds voor eenmalige lokale projecten, gelooft de Rabobank in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. 

  Met Rabobank ClubSupport wordt een impuls gegeven door een deel van de winst (voor 2020 is een bedrag van € 100.000,- gereserveerd) te investeren in lokale clubs en verenigingen. Met Rabobank ClubSupport beslissen de 12.000 leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving. Om te kunnen stemmen (meer informatie volgt eind september) moet je in het bezit zijn van een betaalrekening bij de Rabobank.

  https://www.rabo-clubsupport.nl/