• Coronaflits 3

  5 apr 2020
 • Het virus houdt ons in de greep. We blijven thuis en iedereen is min of meer op zichzelf aangewezen, al blijven we innovatief en creatief om onze naasten te ondersteunen. Op het moment van schrijven zijn we inmiddels op dag 21 van de 79 dagen, waarin we niet in teamverband kunnen sporten.
  Door deze rubriek wil ik jullie informatie verschaffen en jullie zo goed mogelijk door deze tijd heen brengen.
  Tot op heden zijn er bij het bestuur geen leden gemeld, waarbij het virus is vastgesteld. Wel weten we dat er mensen zijn met milde verschijnselen of in een familiare kring betrokken raken met andere gevolgen van het virus.
  Toch is deze flits een flink stuk korter dan de vorige!

   

  Verlenging additionele maatregelen 
  Onze vereniging heeft kennis genomen van de additionele kabinetsmaatregelen van 31 maart 2020. Deze hebben geen directe invloed op de reeds bekende maatregelen, die het KNKV op 23 maart afgekondigd heeft (afgelasting zaal- en veldcompetitie en tevens oplegging tot sluiting van sportverenigingen tot 1 juni 2020).

  Besluit promotie- en degradatieregeling
  Over de afwikkeling van de veldcompetitie (promotie- en degradatieregeling) besluit het KNKV op 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie. Wij volgen dit nauwgezet, omdat deze beslissing cruciaal is voor de klasse waarin onze selectieteams in de senioren volgend jaar zullen uitkomen. Op basis van de huidige stand is het mogelijk dat De Vinken 1 promoveert in de veldcompetitie naar de 2de klasse (1ste plek) en zich handhaaft in de zaalcompetitie, 3de klasse (3de plek). Voor De Vinken 2 geldt min of meer hetzelfde: promoveren in de veldcompetitie naar de Reserve 2de klasse (1ste plek) en handhaven in de zaalcompetitie 3de klasse (4de plek). Echter: het KNKV kan ook een andere ijkdatum nemen, waardoor bovengenoemde opties zullen wijzigen. In de volgende flits gaan we nader in op het besluit van het KNKV.

  Uitvoering van verenigingsvergaderingen
  De diverse vergaderingen van de technische commissie, selectiecommissie en bestuur worden zoals eerder gemeld in een andere vorm voortgezet of opgeschort.

  Aankomende dinsdag komt de Technische Commissie bij elkaar via een video-verbinding. Op 16 april 2020 volgt het bestuur het bovengenoemde voorbeeld met de bestuursvergadering van april. Op een later moment overleggen ook de jeugd- en selectiecommissie over de overgang naar het nieuwe seizoen.

  Uitstel JAV
  In artikel 15 van de statuten van de korfbalvereniging staat dat een Algemene Vergadering tenminste dient te worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Door de huidige ontwikkelingen is het niet mogelijk om de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) te houden, ook niet met een eventueel geringe digitale opkomst en een daaraan gekoppeld, vermoedelijk chaotisch verloop. Wij realiseren ons terdege, dat het bestuur hierdoor afwijkt van statutaire richtlijnen. We hechten er evenwel meer waarde om met belangstellenden persoonlijk in gesprek te gaan over de te presenteren stukken. Afhankelijk van de situatie of na 1 juni 2020 het besluit van sluiting van sportverenigingen al of niet van kracht blijft zal het bestuur een nieuwe datum voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) vaststellen, met inachtneming van een uitnodigingstermijn van tenminste 14 dagen voor aanvang van die vergadering.

  Blijf fit en in conditie
  Wij gaan ervan uit dat jullie, als het moment daarvoor vrijgegeven wordt, weer verblijd willen worden met korfbalplezier. Stiekem richten wij ons nog steeds op de volledige maand juni en de zomermaanden juli/augustus. Als dit wordt vrijgegeven kunnen we denken aan trainingen, onderlinge wedstrijden en/of wedstrijden tegen andere verenigingen (mits beschikbaar).

  In de tussenliggende maanden blijft het noodzaak om vooral te blijven bewegen. Bewegen geeft je energie, verbetert de lichamelijke conditie en zorgt ervoor dat je lichaamsgewicht op peil blijft. Korfbalplezier op termijn kun je alleen bereiken als je ook thuis je lichamelijke conditie op peil houdt.

  Uit Corona flits deel 2:
  Mogelijkheid verkrijgen korfbalpaal en toebehoren

  Op het aanbod van het lenen van korfbalmateriaal reageerder maar liefst 17 (jeugd-) leden. De uitgeleende materialen zijn middels een borgstellingbrief uitgegeven. Wij wensen degene die al korfbalmateriaal tot zijn of haar beschikking had en de personen die het korfbalmateriaal verkregen hebben op deze manier veel korfbalplezier. Mochten jullie nog inspiratie nodig hebben, neem dan contact op met je trainer/trainster, zij kunnen je vast van de nodige informatie of beeldmateriaal voorzien!

   

  Je wilt korfballen maar je hebt geen paal, korf en standaard? Er zijn nog een paar sets beschikbaar (circa vijf) bij De Vinken. Natuurlijk alleen als je lid bent. Stuur je belangstelling per mail naar voorzitter@de-vinken.nl met je naam, telefoonnummer en het team waarin je speelt (in verband met de hoogte van de korf). Dan noteren we je naam en kun je de set ophalen op een nader af te spreken moment bij het clubgebouw. Mocht het storm lopen en zijn er niet genoeg sets, dan ontvang je een mail terug en kijken we of we op een later moment een set kunnen uitlenen.

   

  Collecte Fonds Gehandicaptensport
  Via de online-collectebus is circa 40 euro opgehaald voor het Fonds Gehandicaptensport. In Nederland zijn er ruim 1,7 miljoen mensen met een matige of ernstige beperking. Gehandicaptensport Nederland zet zich als dienstverlener en belangenbehartiger in voor sporters met een handicap. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mocht je een donatie overwegen en heb je online-collectebus gemist? Hierbij de link Donatie Gehandicaptensport om ook deze doelgroep te laten sporten.

   

  Beren van De Vinken
  Volop werden de ‘Beren van De Vinken’ na onze vorige oproep bij het voorraam neergezet. Iedereen die het leuk vindt, kan een beer of andere knuffel voor het raam zetten voor de kinderen die even naar buiten willen. Hoe leuk is het als in heel Vinkeveen ‘de Beren van De Vinken’ verschijnen?

  Zet het pluche dier bij het raam aan de straatzijde van jouw woning of maak met waterverf een tekening van een beer op raam. De berenjacht is puur bedoeld als pleziertje voor kinderen die een ommetje maken in de buurt. Ga je mee op berenjacht, in deze link kan je volgen waar de ‘beren’ in Vinkeveen al zijn gespot: Berenlijst Vinkeveen in Google Docs

   

  Challenge 5: Kleur je kleurplaat

  Dit is er echt een voor onze jeugdleden, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet mee kunt doen als je kleuren leuk vindt en voldoende kleuren tot je beschikking hebt.

  Iedereen die de kleurplaat mooi inkleurt maakt kans op een leuke attentie. De kleurplaat mag door de brievenbus bij Meeuwenlaan 32 in Vinkeveen. De ingekleurde kleurplaten mogen worden opgehangen, zodat iedereen deze kan bekijken bij terugkomst bij ons clubgebouw. Pak je stiften uit de kast en wees creatief. De link naar de kleurplaat.

  Actief en betrokken blijven
  Actief is de vereniging nog steeds, ook onder deze omstandigheden. Van stilzitten houden we niet. Korfballen is op zich al leuk, maar dit maakt het allemaal nog gezelliger.
  Je kunt op mij rekenen, ik ben maar een telefoontje verwijderd en wil graag verbonden en betrokken blijven bij jullie. Naar verwachting zal volgende week zondag deel 4 van Corona-flits verschijnen en er zullen ongetwijfeld meer delen volgen.

   

  Wij wensen jullie allemaal het allerbeste,

  Kelvin Hoogeboom, voorzitter KV De Vinken