Korfbalvereniging
De Vinken

Samenwerking met KMN Kind en Co


Samenwerking met KMN Kind en Co
Samenwerking met KMN Kind en Co
Dinsdag 6 november was er een buitengewone algemene ledenvergadering in onze kantine. Belangrijkste agendapunt: de voorgenomen samenwerking met buitenschoolse opvang Kind en Co.

Op 7 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen besloten om buitenschoolse kinderopvang toe te staan bij sportverenigingen. Toen het bestuur van bovenstaand besluit hoorde, was men direct enthousiast. Een eventuele samenwerking met een buitenschoolse opvang zou mogelijk niet alleen financieel interessant zijn, maar is bovenal vanuit wervingsoogpunt aantrekkelijk voor onze vereniging.
Begin oktober heeft het merendeel van het bestuur, na een prima presentatie, besloten om verder te gaan met KMN Kind & Co. Het doorslaggevende argument was dat deze organisatie ruime kennis en expertise heeft van het opzetten en behouden van meer dan twintig langdurige samenwerkingen met sportverenigingen.
Een toelichting door onze voorzitter en door een medewerkster van Kind en Co maakte die avond heel veel duidelijk. Vragen vanuit de leden werden helder en vlot beantwoord. De komende maanden worden de voorgenomen afspraken verder uitgewerkt. Nader nieuws volgt.


N.B. De meest recente versie van de concept-huurovereenkomst is op te vragen bij voorzitter@de-vinken.nl of bij secretaris@de-vinken.nl


01-11-2018   |   Nog geen reacties geplaatst   |   reageer Reageer


Hoofdsponsor
Korf-, bord- en shirtsponsors
Overige sponsors